Fondens formål

 
     
 


Det er Fondens formål at yde støtte til forskningsmæssige, humanitære, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål af større karakter.
Formål, der er hjemmehørende på Fyn - primært Odense - har fortrinsret."