Odd Fellow Logerne i

Odense

DEN HUMANITÆRE FOND

Historie

Tankerne om at etablere Den Humanitære Fond opstod allerede i slutningen af 1970’erne i loge nr. 36 Treuga Dei.
Et udvalg udarbejdede en længere beretning, der mundede ud i, at logen opfordrede de øvrige fem loger på Nonnebakken i Odense til at gå sammen, for at udarbejde et forslag til vedtægter for det humanitære samarbejde.
Et udvalg på tolv medlemmer bestående af: Str. Karen Christiansen og Sigrid Winther Hansen fra loge nr. 3 »Freja«, str. Else Eriksen og Else Gløe fra loge nr. 15, »Semper Ardens«, br. Preben Hilfling Nielsen og Chr. Wegge fra loge nr. 5, »Fyen«, br. Birger Aslerin og Vagn Frøkjær fra loge nr. 36, »Treuga Dei«, br. Henry Grossmann og Leif Wichmann fra loge nr. 68, »H. C. Andersen« og br. Ole Olson og Carl Johan Sterobo fra loge nr. 103, »Bundtet af Stave«, kunne den 18. august 1980 lægge sidste hånd på et forslag til vedtægter for DEN HUMANITÆRE FOND under Odd Fellow Logerne i Odense.
 

 
 

 
 


 
Overmestrene fra de seks loger der var med til at starte Fonden.
Stående fra venstre:
Erik Gløe (68), H. J. Rasmussen (5), Else Rasmussen (15), Anna Holst (3), Verner Frederiksen (103) og siddende Poul Olsen (36).

 

 
 

Med godkendelse fra de seks loger og storlogens accept af vedtægterne for fonden, blev den stiftet ved en lille højtidelighed den 1. november 1980.
Formålet med Fonden blev at yde støtte til forskningsmæssige, humanitære, kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål af større karakter, end en enkelt loge kan løfte. Formål, der er hjemmehørende på Fyn – primært Odense – har fortrinsret.
Fondens første bestyrelse bestod af:
Formand br. Ole Olson, l
oge nr. 103, »Bundtet af Stave «.
(Senere formænd, klik her).
Næstformand. str. Else Eriksen, loge nr. 15, »Semper Ardens «.
Kasserer. br. Niels Møller, loge nr. 68, »H.C. Andersen « og
Sekretær br. Preben Hilfling, loge nr. 5, »Fyen«.
(Senere bestyrelsesmedlemmer, klik her)
I de år der er gået siden stiftelsen, er der rigtig mange, der har nydt godt af Fondens midler (Prismodtagere, klik her).
Efter donationerne i 2022 har Den Humanitære Fond uddelt godt 5 mill. kr. siden starten i 1980.
Siden starten er Fonden tiltrådt af endnu nogle loger, således tiltrådte søsterloge nr. 77, »Pax Eterna« i 1984 Fonden, og i 2005 kom søsterloge nr. 90, »Dronning Christine« med. I 2010 kom den nystiftede broderloge nr. 120 »Thomas Kingo« med; men den trådte ud da den lukkede i 2013. Fonden omfatter således alle logerne på Nonnebakken i Odense.