Kontakt med Fonden:

 

Formand: Claus Stougaard
Mobil: 30 76 21 26
Mail: c_stougaard@hotmail.com

Næstformand: Edith Kjengaard
Mobil: 20 85 14 90
Mail: e.kjengaard@gmail.com

Sekretær: Kirsten Jørgensen
Mobil:27 37 40 40  
Mail: bedstekorup@hotmail.com

Kasserer: Jørgen Nielsen
Mobil:
22 48 47 57
Mail:
j.n.indramning@stofanet.dk

 
     
  Fondens samlede ledelse som PDF